Wellcome to National Portal
মেনু নির্বাচন করুন
Main Comtent Skiped

সমাজসেবা বিষয়ক

ইউনিয়ন সমাজ সেবা কর্মসূচী

 

১। বয়স্ক ভাতা                                      = ৪৩০জন

০২। বিধবা ভাতা                                    = ১৪৯ জন                       

০৩। প্রতিবন্ধি ভাতা                                 = ৫৭ জন

০৪। বসিত্মবাসী ভাতা                               = ২০ জন                        

০৫। পঙ্গু ভাতা                                                = ৫৭ জন

০৬। মাতৃত্বকালীন ভাতা                                    = ২৮ জন

০৭। ভিজিডি কার্ড সংখ্যা                          = ৫২জন                                             

০৮। আর,এম,পি                                     = ১০জন

০৯। অতিদরিদ্রদের জন্য  কর্ম সংস্থান কর্মসূচী         = ২২জন                

১০। জাটকা জেলেদের উপকারভোগীদের সংখ্যা       = ৪৭০জন।

১১। আর্সেনিক মূক্ত নলকূপ                        = ৬৫টি